pukkverk

Pukkverk


Vi er totaltleverandør av alle typer masse fra vårt pukkverk på Dombås og vårt grustak på Bjorli.


Vi leverer blant annet:

Jernbanepukk

Pukk 20-120 mm.

Pukk 32-64 mm.

Pukk 16-32 mm.

Veigrus 0-16 mm.

Bærelag 0-32 mm.

Grøftesingel 8-16 mm.

Støypesingel 16-26 mm.

Støypesand 0-8 mm.

Hagesingel 8-11 mm.

Strøsand 2-5 mm.