betongsaging

Betongsaging


Vi utfører all type betongsaging og kjærneborring med moderne utstyr.

gulvsager - sagdybde 90 cm.

veggsager - sagdybde 90 cm.

wiresager.

kjærneborreutstyr fra 20-1000 mm. borrediameter.

beltegående piggmaskiner.

Fra 900-1500 kg.