snøhetta anlegg

Snøhetta Anlegg


Lokalt samarbeid gjør oss mer robustSnøhetta Anlegg er et firma eid av Korsvoll Maskin AS og maskinentreprenør Jan Haugen AS på Dombås, med en eierandel på 50 prosent hver. Samarbeidet går ut på å forene kompetanse og ressurser rundt virksomhet på jernbane og veg.


Snøhetta Anlegg har i dag fem rammeavtaler med Jernbaneverket. Disse avtalene gjelder mindre graveentrepriser langs tre jernbanestrekninger: Dombås - Åndalsnes (Raumabanen), Dombås - Støren (Dovrebanen) og Dombås - Fåberg (Dovrebanen). I tillegg har vi inngått rammeavtale gjeldende vedlikehold og spyling av stikkrenner langs jernbanestrekningen Dombås - Eidsvoll. Vi gjennomfører også vegetasjonsrydding og anbudsjobber.